?

Log in

I just noticed... - The Empty Space [entries|archive|friends|userinfo]
Saya Aensland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

I just noticed... [Jul. 5th, 2009|03:49 pm]
Saya Aensland
[Tags|]


Prussia's drama CD is coming out on 26th of August.

My OTP's anniversary is on 27th of August.

I know it's just a coincidence combined with wishful thinking. All of the drama CDs so far have been based on pre-existing comic strips, and Brandenburg hasn't appeared in the comic.

And yet, I cannot stop nursing a futile dream that Brandenburg will get at least a fleeting mention. Just an acknowledgment that he existed.

*forlorn sob*
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: skyhiker
2009-07-09 02:24 pm (UTC)
oh my...
it must be a coincidence...still, an awesome coincidence xD
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: jadeile
2009-09-29 02:00 pm (UTC)
Terve :D Bongasin sut Hetalia-kommuunista, kun moitit Amerikkaa tämän avuttomasta pakkasensietokyvystä ja päätin sitten tulla katsomaan, että satutko olemaan Suomalainen. Ja hemmetti olet Kemiläinen vielä kaupan päälle! Heimotoveri (tai jotain, lol)! :DD
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: saya_aensland
2009-09-29 02:16 pm (UTC)
Perkele, sielläkö lurkkaa muitakin kemiläisiä! XD (Mistä hemmetistä kaikki nää suomalaiset oikeen tulee...?)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: jadeile
2009-09-29 03:12 pm (UTC)
Hell yes! ;D

Kaikki meikäläiset aina tulee kommentoimaan kaikkea Tinoon liittyvää silleen "Omg! I'm from Finland!!1 :D", kun taas muut maat ei niinkään, niin se saa porukan näyttämään isolta XD Ja onhan se nyt selvää, että Hetalia vetää suomalaisia puoleensa, kun siellä on kerran hahmona Suomi. Jotenkin me ollaan niin pateettisia, että aina kun Suomi tulee jossain esiin, niin meidän on pakko tulla paikalle töllöttämään ja tuomaan itseämme vielä lisää esiin XD Oikeesti, aina nousee aivan hirveä melu, kun Suomi mainitaan jossakin kansainvälisessä jutussa. Kumma juttu, muut maat ei tunnu tekevän sitä niin paljoa XD Vittu meidän kanssa.
(Reply) (Parent) (Thread)